Conference on Acquired Brain InjuryKonference pro odborníky v následné péči o osoby se získaným poškozením mozku. Záznam konference Conference record

Účastníci této mezinárodní online konference budou mít možnost “nahlédnout” do jiných organizací a jejich přístupů k následné péči a dozvědět se o nových metodách a poznatcích jednotlivých odborníků.

 

O konferenci

I. ročník konference symbolicky spojujeme se Světovým dnem mrtvice a rádi bychom vzájemně propojili především organizace/instituce, které, přestože mají své členy z různých oborů, spojuje společný cíl – kvalitní poskytování následné péče. Konference je určena odborníkům z praxe, kteří působí v oblasti zdravotních a sociálních služeb, pacientských organizací, zabývajících se problematikou následné péče o osoby se získaným poškozením mozku.

 

Záštita konference

Záštitu nad akcí převzala Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ministryně práce a sociálních věcí

 

 

 

 

 

a pan Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

 

Datum a čas konání

12. května 2021, 9:00 – 15:00

Jednací jazyk

čeština, angličtina

Registrační poplatek

Bez registračního poplatku.

Pořadatel

CEDR Pardubice o.p.s.
www.cedrops.cz

Partneři a sponzoři

Výbor konference

Mgr. Milan Zanina

ředitel společnosti CEDR Pardubice o.p.s.

Mgr. Alice Voborníková

organizace konference

vobornikova@cedrops.cz

771 138 171

Bc. Linda Trpišovská

příspěvky konference

trpisovska@cedrops.cz

739 285 728

Petr Kozlík

Anglicky hovořící asistent

petr@petrkozlik.com

773 245 964

Program konference

Registrace abstraktu

Programový výbor konference vítá příspěvky hlavního tématu konference, které se svým zaměřením dotýkají vybraných okruhů. Je možné zvolit volné téma. Podmínkou je však souvislost s problematikou a cílené zaměření, které přispívá k výměně znalostí a ke sdílení dobré praxe.

Programový výbor konference rozhodne na základě zaslaných abstraktů o přijetí příspěvku k přednesení na konferenci.

 

Výzva k zasílání abstraktů a příspěvků
Průvodce pro zasílání abstraktů a příspěvků

 

  Registrace příspěvku

  Programový výbor konference vítá příspěvky hlavního tématu konference, které se svým zaměřením dotýkají vybraných okruhů. Je možné zvolit volné téma. Podmínkou je však souvislost s problematikou a cílené zaměření, které přispívá k výměně znalostí a ke sdílení dobré praxe.

   

  Výzva k zasílání abstraktů a příspěvků
  Průvodce pro zasílání abstraktů a příspěvků

   Medailonky účastníků

   Vera Andersen Bonvalot (NOVAMENTE Portugalsko) žije v Portugalsku, kde působí jako ředitelka Národní federace zastoupení a podpory dospívajících a dospělých osob se zdravotním postižením po těžkém poranění mozku. Vera je také poradní členkou Centra pro lidská práva osob se zdravotním postižením, zvolenou členkou UNCRPD Národní monitorovací agentury, členkou rady Evropské federace zdravotně postižených osob a viceprezidentkou Evropské konfederace osob s poraněním mozku a jejich rodin.

   Denisa Darmová (CEREBRUM, z.s.) působí na pozici psychologa v organizaci CEREBRUM, z.s., která se zaměřuje na pomoc lidem se získaným poškozením mozku a jejich blízkým. Vede zde individuální a skupinové tréninky kognitivních funkcí, zaměřené na rehabilitaci deficitních kognitivních domén. Rovněž klientům poskytuje služby psychologického poradenství a psychoterapie.

   Richard Stables (Headway Ireland Brain Injury Service) je profesí informační manažer a manažer podpory v Headway Ireland Brain Injury Service, jedné z předních irských neziskových organizací podporujících osoby se získaným poškozením mozku. Již více jak dvacet let řídí kontaktní a online linky podpory. Zde se plně věnují zodpovídání dotazů rodinných příslušníků, odborníků a také samotných osob se získaným poškozením mozku. Richard je zkušeným trenérem a facilitátorem skupin, je také vedoucím pracovních skupin zaměřujících se na vyhodnocování výstupů, rozvoj online služeb a na podporu strategie. Po dobu čtyř let působil na postu člena správní rady Irské neurologické aliance, kde se silně zasazoval o rozvoj rehabilitačních služeb v oblastech zdravotní péče a zdravotního postižení osob. Spolupodílel se na tvorbě implementačního rámce národní neurorehabilitační strategie.

    

   Linda Trpišovská (CEDR Pardubice o.p.s.) vystudovala sociální politiku a sociální práci. V sociálních službách pracuje 20 let. V organizaci CEDR Pardubice pracovala na pozici sociálního pracovníka a metodika v sociálních službách pro osoby s duševním onemocněním. V současné chvíli řídí CENTRUM KOMPRE – službu sociální rehabilitace, která pomáhá lidem po mrtvici a jiném získaném poškození mozku. Mimo projektové, personální a metodické záležitosti se věnuje sociální práci a terapii prostřednictvím relaxačních technik.

   Petr Kozlík (HCD designer ve společnosti CEDR Pardubice o.p.s.- konzultant) se rád dostává věcem na zoubek, pomáhá navrhovat a ověřovat experimenty, abychom se něco nového dozvěděli. Věnuje se rozmanitým projektům v online prostředí, zdravotnictví, vzdělávání a v sociálních službách. V současné době pomáhá v CENTRU KOMPRE jako HCD (Human-centered design) konzultant inovativních projektů.

   Kateřina Pilátová (Centrum pro eHealth a telemedicínu, 1.LF UK, Kladno) je studentkou magisterského oboru Fyzioterapie na FTVS UK, kde v diplomové práci využívá virtuální realitu na principu zrcadlové terapie se současným taktilním stimulem. V centru pro eHealth se nyní věnuje výzkumu distanční terapie pro zlepšení stability a monitoring denní aktivity u pacientů po prodělání cévní mozkové příhody. 

   Pnina Rosenzweig (generální ředitelka Neeman, Stroke Survivors Izrael) Izraelská organizace Neeman se věnuje poskytování informační podpory lidem s poškozením mozku. Hlavním cílem je jejich advokační činnost v oblasti rozvoje rehabilitačních zařízení pro osoby s poškozením mozku. Advokační činnost se odehrává jak na vládní, tak ministerské úrovni. Organizace mimo jiné poskytuje komunitní aktivity a informační služby pro klienty po cévní mozkové příhodě. Pnina Rosenzweig je velmi aktivní členkou Stroke Alliance for Europe, kde zastává pozici vedoucí východoevropské skupiny. 

   Jan König (ředitel ERGO Aktiv, o.p.s.) v roce 2010 spoluzaložil Centrum neurorehabilitace pro osoby po získaném poškození mozku ERGO Aktiv, které od 2015 vede z pozice ředitele. Celoživotně se věnuje tématu motivace, vzdělávání a osobního rozvoje. V ERGO Aktivu je zodpovědný za vznik a rozvoj služeb, zaměřených na zvyšování kvality osob se získaným poškozením mozku a podílí se na managementu organizace. Za klíčovou vlastnost poskytovaných služeb považuje, aby pomáhaly klientům změnit pohled na jejich novou životní situaci bez ohledu na její závažnost,  a aby jim umožnily návrat do aktivního a spokojeného života. 

   Veronika Slepičková (ERGO Aktiv o.p.s.) pracuje v centru ERGO Aktiv jako vedoucí ergoterapeutka a case managerka. V práci s klienty se zaměřuje především na jejich celkovou podporu a adaptaci na novou životní situaci po získaném poškození mozku prostřednictvím koordinace jejich péče a podpory a ve zdravotně-sociálního poradenství. Zajišťuje celkový chod všech služeb, především pak denního stacionáře, příjem nových klientů využívajících služeb centra a koordinaci a vedení odborných praxí a stáží pro studenty z pomáhajících profesí.

    

   Pasivní účastník

    

    Výstupy z konference

    Záznam z konference najdete prozatím zde:

    Záznam Mezinárodní odborné konference na téma následné péče o osoby se získaným poškozením mozku

    Tisková zpráva o konání konference:

    Titulek: CEDR Pardubice k sobě pozval zahraniční odborníky na následnou péči o osoby se získaným poškozením mozku

    Perex: CEDR Pardubice o.p.s. pořádá mezinárodní odbornou konferenci na téma následné péče o osoby se získaným poškozením mozku (Conference on Acquired Brain Injury). I. ročník mezinárodní odborné konference je symbolicky spojen se Světovým dnem proti mozkové mrtvici a koná se ve středu 12. května 2021.

    Nad touto významnou akcí převzali záštitu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. Spolupořadateli konference jsou společnosti CEREBRUM – Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s. a ERGO Aktiv o.p.s.

    CEDR Pardubice o.p.s. provozuje v rámci svých služeb CENTRUM KOMPRE, které se zabývá poskytováním následné péče osobám se získaným poškozením mozku ambulantní i terénní formou.

    Cílem mezinárodní odborné konference je propojit odborníky ze zdravotních i sociálně zaměřených oborů, které spojuje společný cíl – kvalitní poskytování následné péče osobám se získaným poškozením mozku.

    Na konferenci přednesou své příspěvky odborníci z České republiky, Izraele, Portugalska a Irska. Konference bude simultánně tlumočena a sledovat ji můžete živě nebo ze záznamu na webu konference https://www.braininjurycon.com/cs/.

    Tato konference je realizována v rámci inovativního projektu „KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO OSOBY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ A JINÉM ZÍSKANÉM POŠKOZENÍ MOZKU“, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014346, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

     

    Registrace propagačních aktivit

    Můžete nám poslat vaše propagační materiály, které budou zveřejněny na konferenci.

     Pokud chcete sdílet větší soubor než 5 MB, použijte některé úložiště a do tohoto pole vložte odkaz ke stažení.